سیستم‌های اتکاپذیر

Fault Tolerant System

طراحی سیستم‌های مطمئن

این درس به عنوان یکی از دروس تحصیلات تکمیلی رشته ی مهندسی کامپیوتر ارائه می‌شود